Våra tjänster

Våra tjänster.

L&Hs InstallationsTeknik
• Installation av nätverk
L&H Fastighetsservice
•Fastighetsvård mm

L&H Bokföringstjänst
•Löpande bokföring och bokslut för mindre företag
och föreningar.